FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिकाको स्थानिय अनुकुलन कार्ययोजना | २०८१/८२ 07/16/2024 - 14:38 PDF icon Nalgad LAPA_Final 2.pdf
नलगाड नगरपालिकाको नगरशिक्षा ऐन २०७६ द्रोसो संसोधन २०८१/८२ 07/10/2024 - 10:47 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको नगरशिक्षा ऐन २०७६ द्रोसो संसोधन.pdf
नलगाड नगरपालिकाको २०८१ - ०८२ को बिनियोजन ऐन २०८१/८२ 07/10/2024 - 10:46 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको २०८१ - ०८२ को बिनियोजन ऐन.pdf
नलगाड नगरपालिकाको २०८१ - ०८२ को आर्थिक ऐन २०८१/८२ 07/10/2024 - 10:45 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको २०८१ - ०८२ को आर्थिक ऐन.pdf
नलगाड नगरपालिकाको बार्षिक बजेट ब्यक्तव्य २०८१/८२ 06/26/2024 - 11:31 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०८१।८१.pdf
नलगाड नगरपालिकाको विनियोजित ऐन २०८० । ८०/८१ 10/05/2023 - 10:37 PDF icon विनियोजित ऐन २०८०.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा बनेको आर्थिक ऐन । ८०/८१ 07/19/2023 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
नलगाड नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७९/८० 05/14/2023 - 14:26
नलगाड नगरपालिकाको स्थानीय बालअधिकार समिति तथा वडा बालअधिकार समिति संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 05/14/2023 - 13:12 PDF icon स्थानीय बालअधिकार संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ (प्रथम संशोधन) ७९/८० 04/25/2023 - 14:37 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf

Pages