FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७६ असार ८ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:24 PDF icon मिति २०७६ असार ८ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ असार ३० गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:27 PDF icon मिति २०७६ असार ३० गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ श्रावन ८ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:29 PDF icon मिति २०७६ श्रावन ८ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ श्रावन ३२ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:30 PDF icon मिति २०७६ श्रावन ३२ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ भाद्र ९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७७/७८ 01/04/2022 - 09:31 PDF icon मिति २०७६ भाद्र ९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ कार्तिक २४ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:33 PDF icon मिति २०७६ कार्तिक २४ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ मंसिर १४ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७७/७८ 01/04/2022 - 09:34 PDF icon मिति २०७६ मंसिर १४ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ मंसिर २१ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:35 PDF icon मिति २०७६ मंसिर २१ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ पौष २ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:36 PDF icon मिति २०७६ पौष २ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ पौष २७ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:37 PDF icon मिति २०७६ पौष २७ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ पौष २९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:38 PDF icon मिति २०७६ पौष २९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७६ माग २२ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/04/2022 - 09:39 PDF icon मिति २०७६ माग २२ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी