FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिका शिक्षा शाखाको आव २०७९ पौष सम्मको प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Friday, January 27, 2023 - 12:16 PDF icon शिक्षा शाखाको शाखाअर्धबार्षिक प्रगति विवरण २०७९.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९ पौष सम्ममा विपत शाखा बाट भएको प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Thursday, January 26, 2023 - 16:21 PDF icon आव २०७९ पौष सम्मको विपद रिपोर्ट.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९ पौष सम्म भएको छोरी खाता प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Thursday, January 26, 2023 - 16:16 PDF icon chhori khata bibaran २०७९.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९ पौष सम्म अपांगता भएका व्यत्तिहरुको विवरण । ७९/८० Thursday, January 26, 2023 - 16:13 PDF icon अर्धवार्षिक रिपोर्ट अपांगता.pdf
आयुर्वेद शाखाको आव २०७९ को अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Thursday, January 26, 2023 - 15:58 PDF icon अर्धवार्षिक रिपोर्ट आयुर्वेद.pdf
नलगाड नगगरपालिका कृषि विकास शाखाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Tuesday, January 24, 2023 - 09:46 PDF icon अर्ध बार्षिक प्रगति विवरण ०७८-०७९ - Copy.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को आयव्याय विवरण । ७८-७९ Thursday, January 12, 2023 - 16:02 PDF icon आयव्याय २०७८.pdf
छोरी खाताको हालसम्मको प्रगति विवरण । ७९/८० Thursday, January 12, 2023 - 15:59 PDF icon छोरी खाता प्रगति प्रतिवेदन हालसम्म.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन । ७८-७९ Tuesday, February 22, 2022 - 14:44 PDF icon वार्षिक समिक्षा बैठक.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को कृषि विकास शाखाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Monday, February 21, 2022 - 16:18 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८।०७८ को कृषि विकास शाखाको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी