FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम क्रियाकलापहरु

06/10/2018 - 15:20 PDF icon पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम क्रियाकलापहरुः.pdf

वित्तिय समानीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम

06/10/2018 - 15:22 PDF icon वित्तिय समानीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम.pdf

विषयगत कार्यालयह तथा शाखाहलाई दिईएको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट

06/10/2018 - 15:24 PDF icon विषयगत कार्यालयह तथा शाखाहलाई दिईएको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट.pdf

पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम क्रियाकलापहरु

06/10/2018 - 15:26 PDF icon पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम क्रियाकलापहरुः.pdf

आयोजना व्यवस्थापन खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम

06/10/2018 - 15:37 PDF icon आयोजना व्यवस्थापन खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७५/०७६

७५/७६ 07/01/2018 - 16:56 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७५०७६.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७४/०७५

07/25/2018 - 09:36 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७४०७५.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम ०७५०७६

७५/७६ 10/10/2018 - 14:18 PDF icon Final Budget of Nalgaad 075.76.pdf

अायोजना व्यवस्थापन खर्च ०७५०७६

७५/७६ 12/12/2018 - 20:25 PDF icon अायोजना व्यवस्थापन खर्च ०७५०७६.pdf

पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम ०७५०७६

७५/७६ 12/12/2018 - 20:26 PDF icon पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम ०७५०७६.pdf

शशर्त बजेट ०७५०७६

७५/७६ 12/20/2018 - 22:35 PDF icon शशर्त बजेट ०७५०७६.pdf

शिक्षा क्षेत्रको शशर्त अनुदान ०७५०७६

७५/७६ 12/20/2018 - 22:37 PDF icon शिक्षा क्षेत्रको शशर्त अनुदान ०७५०७६.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी